ETT LÄTTSKÖTT SKYLTSYSTEM
Med ett skyltsystem kan du enkelt själv byta ut innehållet. Reklamverkstans skyltsystem anpassas efter kundens önskemål på format och utformning. En smidig låsanordning gör att skyltens innehåll förblir orört.

Reklamverkstan är även återförsäljare för det världsomspännande skylt- och modulsystemet Mark Bric.

Läs mer om Mark Bric här